Oświadczenie firmy Dailyfruits w sprawie zagrożenia Koronawirusem.
Dodano dnia 2 marca 2020

Warszawa 01.03.2020

Oświadczenie firmy Dailyfruits w sprawie zagrożenia Koronawirusem.

 

Firma Dailyfruits łącznie ze wszystkimi magazynami i oddziałami działa w oparciu o kodeks dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych GMP GHP, których elementem jest dodatkowo system kontroli jakości oraz HCCAP (identyfikacja krytycznych punktów kontroli).

Kodeks GHP GMP oraz wszystkie procedury zaakceptowane są przez lokalne jednostki powiatowych stacji sanitaro-epidemiologicznych.

Wszystkie nasze magazyny wpisane są do rejestrów prowadzonych przez jednostki sanepid oraz są regularnie przez nie kontrolowane.

Procedury  HACCP, GHP/GMP muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników. Pracownicy są przeszkoleni, w jaki sposób chronić siebie i towary przed zagrożeniami mikrobiologicznymi, drobnoustrojami chorobotwórczymi, patogennymi, chemicznymi, fizycznymi. Za każdym razem i w każdych okolicznościach przed przystąpieniem do pracy, pracownik musi upewnić się, że wszystkie działania przebiegają według ww. procedur.      

Jesteśmy świadomi, że specyfika działań naszej firmy jest związana zarówno z częstym kontaktem z ludźmi jak i z pracą z żywnością, dlatego zawsze kładliśmy szczególny nacisk na przestrzeganie przepisów i procedur HACCP, GHP i GMP. Mimo przekonania o szczelności naszych systemów bezpieczeństwa, ochrony konsumenta oraz pracowników, bezzwłocznie po ogłoszeniu stanu podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem – podjęliśmy dodatkowe kroki:

 • przygotowaliśmy dodatkowe materiały edukacyjne dla pracowników oraz zwiększyliśmy środki ostrożności.
 • Wszyscy pracownicy firmy zostali poinformowani o zagrożeniu, zobligowani do wzmożonej czujności i ostrożności oraz zobowiązani do zwiększonej uwagi przy pracy w ramach punktów krytycznych HACCP oraz na każdym etapie procesu technologicznego.
 • Kierownicy magazynów na każdej odprawie przypominają o wprowadzonych procedurach. Treści przekazywane pracownikom dotyczyły nie tylko zasad postępowania, ale również morfologii i specyfiki COVID-19. Materiały zostały przygotowane w oparciu o najnowsze raporty WHO i GIS odnośnie postępowania w sytuacji epidemii koronawirusa.
 • Doposażono wszystkie jednostki w środki o czynnym działaniu dezynfekującym używane do dezynfekcji rąk.
 • Doposażono wszystkie jednostki w środki dezynfekujące do dezynfekcji powierzchni stołów pakerskich, naczyń, urządzeń itp.
 • W magazynach oraz biurach w miejscach najczęściej uczęszczanych pojawiły się materiały własne, przygotowane na podstawie danych WHO i GIS oraz plakaty przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.

Przeprowadziliśmy:

 • Szkolenie kierowników wszystkich działów o zagrożeniach wynikających z koronowirusa. Zostali oni zobowiązani, aby do aktualnie działających procedur bezpieczeństwa dołączyć działania prewencyjne, wynikające ze stanu zwiększonego zagrożenia epidemią. Zostały zwiększone środki ostrożności w postaci:
 • częstszej niż dotychczas zmiany jednorazowej odzieży ochronnej na nową (rękawiczki jednorazowe, fartuchy jednorazowe, czepki jednorazowe),
 • częstszej niż dotychczas dezynfekcji rąk i powierzchni,
 • częstszym niż dotychczas myciu rąk.
 • Szkolenia dla wszystkich pracowników opatrzone materiałami edukacyjnymi w dniu 24.02.2020 [materiały edukacyjne w załączeniu]
 • Szkolenie dla pracowników z obszaru prewencji i zachowania w przypadku objawów grypopodobnych (kaszel, katar, gorączka) lub problemów z oddychaniem, które objęło następujący przekaz:

Pracownicy Dailyfruits zobowiązani są do:

 • Bezwzględnego pozostania w domach, jeśli obserwują u siebie ww. objawy; poinformowania swojego bezpośredniego przełożonego, jak również skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w miejscu swojego pobytu lub z Infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800-190-590.
 • Unikania przebywania w towarzystwie osób przeziębionych.
 • Zgłaszania kierownikowi, że objawy współpracowników wskazują na aktywne przeziębienie. Kierownik w takiej sytuacji ma obowiązek odesłać pracownika do domu i poinformować o konieczności odizolowania się od innych.
 • Mierzenia temperatury ciała każdego dnia (podwyższona temperatura jest wskazaniem do bezwzględnego pozostania w domu).
 • Każde kichnięcie, kaszlnięcie jest wskazaniem do natychmiastowego umycia i dezynfekcji rąk. Jeśli wynika z przeziębienia jest wskazaniem do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy i przebywania w domu aż do całkowitego wyzdrowienia i zastosowania się do instrukcji z punktu a.

Pracownicy zostali uczuleni, by zachowywać czujność i szczególną ostrożność w przypadku kontaktu z drugim człowiekiem:

 • Sugerowanie kwarantanny osobom, które powróciły z urlopów z miejsc będących ogniskiem zakażenia (w tym w szczególności z Włoch, Chin, Iranu, Korei Południowej).
 • Zwracanie uwagi osobom nieprzestrzegającym zasad higieny i wymaganie od nich wdrożenia zasad prewencyjnych.

 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z prowadzonymi działaniami, prośba o kontakt bezpośrednio ze swoim opiekunem lub z osobą koordynującą wspomniane działania w Dailyfruits: Marek Turkiewicz; marek.turkiewicz@dailyfruits.pl.

 

Jesteśmy przekonani, że podjęte środki ostrożności zminimalizują wszelkie ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

                                                                                              Zarząd Dailyfruits

                                                                                              Jacek Kwiecień, Bartosz Krudysz

 

Zobacz jak wygląda Dailyfruits
Od początku działalności kierujemy się zasadą, że jakość i zadowolenie klientów owocuje. Tą strategię realizujemy od 9 lat. Dzięki niej zdobyliśmy zaufanie ponad 2000 renomowanych firm w całej Polsce
Zobacz film