Spółka Dailyfruits S.C. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Umowa POIR.03.04.00-14-0024/20-00
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


1. Tytuł projektu: Grant na doradztwo w zakresie wyceny Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji. Nr umowy: SOI/D/12/2020

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych mającej na celu wycenę technologii Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 30 032,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 20 754,17 zł.


2. Tytuł projektu: Grant na doradztwo technologiczne w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji. Nr umowy: SOI/D/11/2020

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu przygotowania do pełnego i właściwego wdrożenia Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 154 980,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 107 100 ,00 zł


3. Tytuł projektu: Grant na transfer technologii pt.: „Platforma AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych”, Umowa nr; SOI/TT/9/2021

Krótki opis projektu: projekt zakłada wdrożenie Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 1.154 000 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 752.000 zł