Program: POIR poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Nr umowy: SOI/D/12/2020

Tytuł projektu: Grant na doradztwo w zakresie wyceny Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych mającej na celu wycenę technologii Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 30 032,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 20 754,17 zł

Program: POIR poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Nr umowy: SOI/D/11/2020

Tytuł projektu: Grant na doradztwo technologiczne w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu przygotowania do pełnego i właściwego wdrożenia Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 154 980,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 107 100 ,00 zł