Spółka Dailyfruits S.C. otrzymała dofinansowanie na
realizację Projektu ze środków Programu
Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4
Dotacje na kapitał obrotowy.

Umowa POIR.03.04.00-14-0024/20-00
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia
przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u
przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

1. Tytuł projektu: Grant na doradztwo w zakresie wyceny Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji. Nr umowy: SOI/D/12/2020

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych mającej na celu wycenę technologii Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 30 032,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 20 754,17 zł.

2. Tytuł projektu: Grant na doradztwo technologiczne w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji. Nr umowy: SOI/D/11/2020

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu przygotowania do pełnego i właściwego wdrożenia Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 154 980,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 107 100 ,00 zł

3. Tytuł projektu: Grant na transfer technologii pt.: „Platforma AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych”, Umowa nr; SOI/TT/9/2021

Krótki opis projektu: projekt zakłada wdrożenie Platformy AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych firmy Dailyfruits.

Wartość całkowita projektu: 1.154 000 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 752.000 zł

4. Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Dailyfruits S.C. Bartosz Krudysz, Jacek Kwiecień

Całkowity koszt realizacji projektu: 197 212,86zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 197 212,86zł

Spółka Dailyfruits S.C. otrzymała dofinansowanie w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.  

Data                        źródło finansowania                         

01.05.2020          Polski Fundusz Rozwoju S.A.     

04.02.2021          Polski Fundusz Rozwoju S.A.