Polityka jakości w naszej firmie.

Owoce najwyższej jakości.

Zapoznaj się z naszą polityką jakości i dowiedz się, dlaczego jesteśmy najlepszymi specjalistami od owoców!

Cele w zakresie polityki jakości.

Dążeniem zarządu jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, w tym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego środków spożywczych. W związku z powyższym, w zakładzie wdrożono system HACCP na podstawie 7 zasad wg. Codex alimentarius i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny produktów żywnościowych. Realizowana jest również restrykcyjna polityka jakości.

Za swoje najistotniejsze cele, zarząd firmy Dailyfruits uważa - dostarczenie do odbiorców końcowych (firm) owoców i warzyw bezpiecznych dla konsumentów w estetycznych i bezpiecznych opakowaniach. Polityka jakości, w naszej firmie jest elementem procesu zarządzania, jej zalecenia są stosowane na każdym etapie działalności firmy, od zakupów poprzez konfekcjonowanie, pakowanie i dystrybucję owoców i warzyw. Ma ona również wpływ na politykę środowiskową.

Zakupy

Kupując towary, które trafiają finalnie do naszych klientów kierujemy się kilkoma zasadami:
Zawężenie grona dostawców do niezbędnego minimum. Współpracujemy z wąską grupą dostawców dzięki czemu możemy kontrolować jakość owoców przez cały rok.
Dokładnie dobieramy grono dostawców. Aby zostać naszym dostawcą należy spełniać wysokie normy jakościowe potwierdzone również certyfikatami produkcji zintegrowanej oraz certyfikatami Global Gap.

Częstotliwość dostaw. Towar do naszych magazynów dostarczany jest codziennie, dzięki czemu jest zawsze świeży. Każda dostawa towaru jest dokładnie sprawdzona.
W celu kontroli procesów mających wpływ na jakość towaru w naszej firmie zostały wdrożone następujące systemy:
HACCP - system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Polega na określeniu krytycznych punktów kontroli w zakładzie produkcyjnym oraz rejestrowania przepływu towarów w łańcuchu dostaw.
GMP - dobre praktyki produkcyjne.
GHP - dobre praktyki higieniczne.

Magazynowanie

Magazyny, chłodnie oraz wszystkie pomieszczenia służące do przechowywania i konfekcjonowania owoców są zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną (sekcja bezpieczeństwa żywności) i podlegają okresowej kontroli tej instytucji. Wszystkie pomieszczenia w zakładzie spełniają przewidziane prawem normy.

Owoce i warzywa przechowywane są w odpowiednich temperaturach. Większość z nich przechowywana jest w temperaturach 4-6C. Banany przechowywane są w temperaturze 12C co zapewnia ich dojrzewanie. Wszystkie magazyny, chłodnie podlegają codziennej kontroli czystości i temperatury zgodnie z wewnętrznymi zaleceniami systemu HACCP.

Konfekcjonowanie

Owoce dostarczone przez producentów w oryginalnych opakowaniach są przepakowane do estetycznych opakowań zwrotnych. Na tym etapie odbywa się dokładna selekcja owoców, które dzielone są na 3 grupy:
1. Owoce, które spełniają wysokie normy - trafiają do klientów, tylko dojrzałe sztuki, bez zewnętrznych wad, odgnieceń, zadrapań. (93% wszystkich owoców)
2. Owoce, które mają wady zewnętrzne, małe odgniecenia, zadrapania. Trafiają do ZOO w Krakowie i w Warszawie (5% wszystkich owoców)

3. Owoce, nienadające się do spożycia - są utylizowane przez zewnętrzną firmę. (2% wszystkich owoców).
Każdy z pracowników firmy, który ma styczność z żywnością podczas konfekcjonowania owoców i warzyw posiada stosowne zezwolenie medycyny pracy wymagane do pracy z żywnością. W firmie prowadzone są okresowe szkolenia wewnętrzne związane z bezpieczeństwem żywności. Konfekcjonowanie odbywa się przy zachowaniu wysokich standardów czystości przez wykwalifikowaną kadrę.

Dostarczanie

Polityka jakości reguluje kwestie transportu towarów, określa jakość oraz terminowość dostarczania. Jakość odnosi się do warunków transportu. Każdy samochód wykorzystywany w naszej firmie przystosowany jest do transportu żywności. Zabudowa izotermiczna posiada odpowiedni atest PZH co zapewnia odpowiednią temperaturę transportu przez cały rok.

Terminowość dotyczy czasu, jaki upływa od przygotowania towaru do momentu dostarczenia. Staramy się, aby ten czas nie przekraczał kilku godzin. Towary w naszych zakładach przygotowywane są w godzinach nocnych / porannych oraz tego samego dnia maksymalnie do godziny 12.00 wszystkie dostarczone są do klientów.

Polityka środowiskowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza działalność miała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, dlatego podjęliśmy działania zmierzające do jego zminimalizowania.
Gospodarka odpadami - surowce wtórne (głównie opakowania z tektury) przekazywane są do recyklingu.
Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi - owoce, które nie nadają się dla klientów z uwagi na drobne wady wizualne przekazywane są do ZOO w Krakowie i w Warszawie.

Gospodarka opakowaniami - wprowadziliśmy opakowania wymienne z naturalnego drewna (biodegradowalne), które wykorzystujemy nawet kilkanaście razy dzięki temu wyeliminowaliśmy wpływ opakowań jednorazowych na środowisko.
Transport - posiadamy nowoczesną flotę. Wiek samochodów nie przekracza 4 lat, dzięki temu zużycie paliwa oraz emisja spalin jest minimalizowana.
Logistyka - stale optymalizujemy trasy dostaw tak aby każdy z samochodów przebył jak najkrótszą trasę dzięki czemu redukujemy emisję szkodliwych spalin.