Raport: Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy

Dodano dnia 13 października 2021

Ostatnie 1,5 roku dało okazję, żeby wypróbować funkcjonowanie organizacji w różnych modelach pracy – biurowej, zdalnej ,a także hybrydowej. Zdania na temat optymalnego trybu wykonywania zadań pozostają podzielone, ponieważ to zależy od indywidualnych preferencji każdej osoby. Wiemy, że biuro narzuca wiele ograniczeń, ale też wynagradza to często oferując większy komfort czy dostęp do benefitów, których nie mam pracując z domu. 

Co najbardziej cenimy w pracy stacjonarnej a co nas najbardziej nam przeszkadza? Przedstawiamy wyniki naszego sondażu. Wnioski wyciągnęliśmy na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte od 500 pracowników.

Respondenci byli zgodni, że przyjazne środowisko pracy w największym stopniu budują ludzie – nasi współpracownicy, przełożeni, koleżanki i koledzy – to opinia ponad połowy ankietowanych. W następnej kolejności wskazano integracyjne eventy i wspólne posiłki (47%) co również jest aktywnością związaną z kontaktem z ludźmi. 35% zwróciło uwagę na komfortową przestrzeń a 28% na benefity. Niemal co 4 ankietowany (24%) docenia także rutynę dnia codziennego, której brakuje w pracy na home office.

Czy na ten moment pracownicy wolą pracować w biurze czy w domu? Zdania są podzielone i wiele zależy od płci. Rysuje się tutaj wyraźna tendencja – wśród mężczyzn aż 55% woli biuro (wśród kobiet 25%). Więcej w domu niż w biurze chce pracować 35% kobiet i tylko 15% mężczyzn

W tym pytanie warto uwzględnić także staż pracy. Generalnie im dłużej pracujemy w strukturach biurowych tym bardziej cenimy wszystkie korzyści. Z tego powodu 50% osób pracujących w biurze ponad 10 lat woli biuro niż pracę zdalną., w przypadku pracowników o krótszym stażu to tylko 1/3. Pracownicy z najkrótszym biurowym stażem (do 3 lat) są natomiast najbardziej elastyczni – 28% tej grupy deklaruje, że jest im wszystko jedno czy pracują w biurze czy w domu. 

Co najbardziej lubimy w biurze?

Zdecydowanie największą wartość dla pracowników w biurze ma atmosfera. Aż 56% wskazało atmosferę biura jako coś co lubią najbardziej. 1/4 ankietowanych zwróciła uwagę na dostępność wszystkich narzędzi niezbędnych do pracy – ergonomicznych mebli, sprzętu biurowego, dużych ekranów, sal konferencyjnych. Wśród powtarzających się odpowiedzi warto też odnotować benefity, lepszy przepływ informacji, większą efektywność a także work life balance. 

A jakie są największe wady biura?

Wydaje się, że największy problem to ich lokalizacja. 
54% ankietowanych skarży się na długie dojazdy korki, problemy z parkowaniem. 17% nie lubi pracować w biurze ze względu na swojego szefa, współpracowników, poczucie bycia kontrolowanym czy dodatkowe obowiązki. Aż 16% skarży się na źle zorganizowaną przestrzeń – brak miejsca d spożywania posiłków, brak klimatyzacji, złe oświetlenia, hałas. 

Chcesz poznać pełne wyniki sondażu?

Zobacz nasz raport